Modletín

 

VIZE

Benediktus, z.s. je komunita lidí s mentálním postižením v Modletíně. Benediktus jim nabízí centrum denních služeb, sociálně terapeutické dílny a chráněné bydlení. Organizace také pořádá Svatojánskou pouť, koncerty, divadla a snaží se obnovit místní kulturní a duchovní dědictví. Pro tyto kulturní akce potřebuje zbudovat nové podium, se kterým jim během akce pomůžeme. www.benediktus.cz

CO VÁS ČEKÁ

Prohlídka areálu, představení klientů.

Výroba venkovního pódia– společnými silami postavíme krásné nové dřevěné pódium pro kulturní akce, které Benediktus na své zahradě pořádá, vyrobíme dřevník a nasekáme do něj dřevo, renovujeme parkoviště, vytvoříme systém pro zadržování dešťové vody, vyčistíme rybník, zkrátka na práci je toho hodně 🙂

Workshopy– během dne si navíc můžete vyzkoušet usušit ovoce v místní sušárně, nebo třeba ušít tašku, či sukni. Večerní koncert– celodenní práci oslavíme večerním koncertem Benebandu– kapely, kterou tvoří klienti sdružení Benediktus.

CO ZÍSKÁTE

Krásný teambuilding pro vaši firmu. Den v přírodě v romantických Železných horách. Celodenní práce na krásném projektu s opravdovým výsledkem v podobě venkovního podia. Setkání s lidmi s mentálním postižením účastníkům umožní uvědomit si, co je v životě opravdu důležité.

JDETE DO TOHO S NÁMI?

Skvělé! Teď už jen stačí zavolat, nebo napsat Petru Jeřábkovi, petr@dobrokar.cz, +420 776 234 446 a domluvíme společně detaily. Těšíme se na vás!