Rozhovor s Dagmar Šléglovou

 

Už jste měli možnost poznat někoho, kdo je skromný, neustále pozitivně naladěný a má obrovské srdce? Tato slova vystihují neuvěřitelně silnou ženu, zakladatelku a předsedkyni spolku Klára pomáhá, z.s., Dagmar Šléglovou. S Dagmar se osud opravdu nemazlil. Jak sama povídá, od doby, kdy se dozvěděla o tom, že její dcera má zhoubný nádor na mozku se její život obrátit doslova naruby. Její dcera zemřela v 5 letech a Dagmar se rozhodla pomáhat ostatním. A tak na její počest  založila spolek, který pomáhá, radí a povzbuzuje osoby, které dlouhodobě pečují o někoho blízkého.

Dášo, Vaše organizace pomáhá ostatním už osmým rokem. Změnily se nějak služby, které nabízíte lidem, jenž to potřebují?

Ano, naše organizace úplně prvotně v roce 2012 měla pouze jedno zaměření, a to pomoc pečujícím osobám, nicméně v roce 2015 jsme otevřeli druhé křídlo pomoci, kterým je pomoc pozůstalým.

Kolik máte v současnosti v organizaci stálých členů a kolik dobrovolníků se pravidelně zapojuje do vašich projektů?

Stálých členů máme 5, zaměstnanců 11 z toho je 9 zaměstnanců zdravotně znevýhodněných, spolupracujících kolegů na DPP máme 19.  Dobrovolníků se zapojuje meziročně kolem 30. Máme také akreditovaný dobrovolnický program MV ČR „ Když můžu, pomůžu“. Rádi přivítáme další dobrovolníky, napište nám dobrovolnik@klarapomaha.cz.

Plánujete v roce 2020 nějaké nové projekty, nebo naplňujete ty z minulého roku? A které projekty se vám minulý rok povedlo zrealizovat?

Naše strategie, která přesahuje i do roku 2020 je stabilizace a rozvoj stávajících projektů, vzdělávání našich zaměstnanců a spolupracovníků, profesionalizace organizace, získávání zdrojů od individuálních dárců, tak abychom mohli profesionálně vykonávat naše služby, které nejsou zatím podporovány českou legislativou, což je pomoc pečujícím a pozůstalým. Nicméně jeden z projektů vzdělávání máme nový, a tím je vzdělávání s názvem „Dobrý posel špatných zpráv“. Jde o vzdělávání pro Integrovaný záchranný systém ( IZS ), tedy složky hasičů, policistů a záchranářů, ve kterém chceme kolegy z IZS provést komunikací s pozůstalými při závažných a náhlých událostech. Tento projekt jsme převzali od spolku Dlouhá cesta z.s., se kterým dlouhodobě spolupracujeme. Co se týče minulého roku, mám velkou radost z toho, že se nám povedlo důstojně pokračovat v projektu „Jinej svět – svět nás všech“. Jde o projekt podpory pro pozůstalé děti od 6 do 26 let. Za velký úspěch považujeme také rozvinutí naší práce pro pečující osoby v Libereckém kraji.

Na vašich webových stránkách máte zmíněno, že vás firmy i dobrovolníci mohou podporovat kromě financí také věcnými dary. Jaké dary by vám teďka nejvíce pomohly v poslání organizace?

Již dlouhodobě se snažíme nasmlouvat dlouhodobé vypůjčení osobního vozidla pro terénní práci s pečujícími a pozůstalými. Tahle forma pomoci by nám výrazně pomohla.

V pátek 10. ledna proběhl velkolepý novoroční večírek společnosti Red Hat, kde se pro Vaši organizaci vybralo krásných 27 056 Kč. Jak na tento večer vzpomínáte Vy osobně a na co máte obdržené peníze v plánu využít?

Jsem velmi vděčná za možnost účasti na této akci. Pro mne osobně to byl velmi okouzlující zážitek a posun v mém zotavení po ztrátě Kláry. Od doby úmrtí Klárky ( 4.6.2009 ) jsem se nemohla účastnit takových akcí. Společnost Red Hat a komunikace s Petrem Jeřábkem z Dobrokaru s.r.o. mne v novém roce vyzvala k tomuto kroku. Moc děkuji. Po necelých 11 letech mohu s odvahou říci, že mohu vnímat atmosféru velké společnosti, užít si ji s radostí
a poděkovat s velkou úctou. V anglickém jazyce jsem společnosti nepoděkovala, tak to nyní napravuji a společnosti Red Hat posílám velké THANK YOU, VERY MUCH. Obdržené finance jsme již částečně využili na financování vzdělávání pro kolegy v internetovém poradenství, dále na úhradu vývoje webových stránek, nájemného a pro úhradu asistentů pro 4 kolegy zaměstnance, kteří jsou na vozíku a pravidelně přijíždějí na porady do našeho sídla organizace na Tř. Kpt. Jaroše 3, v Brně i z jiných krajů ČR.

Autorka rozhovoru: Iveta Chládková